Pereiti prie pagrindinio turinio

Terminai ir sąlygos

Šios naudojimo sąlygos paaiškina mūsų paslaugas, mūsų santykius su jumis kaip vartotoju ir abipuses teises ir pareigas.

Identifikacijos duomenys

Laikantis liepos 12 d. Įstatymo 10 / 34 straipsnyje „Informacinės visuomenės ir elektroninės komercijos paslaugos“ pateiktos informacijos pateikimo pareigos, toliau pateikiami šie duomenys: įmonė, kuriai priklauso interneto domenas yra „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ (toliau - „ICROWDHOUSE“), šiuo tikslu turinti gyvenamąją vietą INMACULADA GATVĖ Nº2002 BAJOS CP 11, BARCELONA. ISPANIJA, CIF numeris: B-14. Įregistruota Barselonos komerciniame registre. 08017 tomas. Folio 66884974 lapas B-46.194, registracija 201.
Svetainės kontaktinis el. Paštas: info@icrowdhouse.com.

Atsižvelgiant į Bendrovės tikslo pobūdį „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP“, RIBINĖ ĮMONĖ, tai yra suteikusi Nacionalinė vertybinių popierių rinkos komisija (CNMV) ir minėto subjekto dalyvaujančių finansavimo platformų registre įregistravusi numerį 22.

Įvadas.

Šios Sąlygos ir nuostatos (toliau - „Bendrosios sąlygos“) reglamentuoja prieigą prie interneto svetainės www.icrowdhouse.com, taip pat įvairių ją integruojančių ar papildančių tinklalapių, platformų ir kanalų (toliau - „ „Svetainė“) ir produktų bei paslaugų (toliau - „Produktai ir paslaugos“), kurias „ICrowdHouse“ teikia savo vartotojams (toliau - „vartotojas“), sudarymas ir naudojimas.

Svetainės naudojimas reiškia, kad Vartotojas visiškai sutinka su visomis Bendrosiomis sąlygomis, galiojančiomis kiekvieną kartą, kai Vartotojas prie jos prisijungia. Taigi, jei ji nesutinka su jokia iš čia pateiktų sąlygų, turite susilaikyti nuo naudojimosi šia interneto svetaine. Sutikdamas su šiomis sutarties sąlygomis, Vartotojas pareiškia, kad perskaitė, supranta ir supranta tai, kas išdėstyta, ir prisiima visus įsipareigojimus, išdėstytus šioje sutartyje. Vartotojas turi atidžiai perskaityti šias sutarties sąlygas kiekvieną kartą išsinuomodamas ar naudodamasis kokia nors paslauga ar produktu per interneto svetainę, nes jie gali būti modifikuoti. „ICrowdHouse“ gali nustatyti specialias tam tikrų paslaugų ar produktų, siūlomų per svetainę, nuomos ar naudojimo sąlygas.

„ICrowdHouse“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ir bet kuriuo metu pakeisti šias bendrąsias sąlygas, taip pat jų konfigūraciją, vietą ir visas kitas bendrąsias ar konkrečias sąlygas, naudojimo taisykles, instrukcijas ar pranešimus, kurie gali būti taikomi. Taip pat „ICrowdHouse“ pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti, nutraukti ar nutraukti interneto svetainės veikimą.

Tuo atveju, jei norminis, teisinis ar norminis veiksmas, pagrįstu „ICrowdHouse“ sprendimu uždraudžiantis, iš esmės ribojantis arba padaro komerciškai neįmanomą paslaugos teikimą, „ICrowdHouse“ turi teisę: (i) pakeisti paslaugą ar sąlygas ir šios sutarties sąlygos, siekiant prisitaikyti prie naujos situacijos arba (ii) išskirtiniu būdu išspręsti „ICrowdHouse“ ir vartotojo santykius. „ICrowdHouse“ bus atleista nuo atsakomybės, atsirandančios dėl čia nurodytų veiksmų.

Sąlygų objektas: svetainė.

Šių bendrųjų naudojimo sąlygų tikslas yra reguliuoti prieigą prie svetainės ir jos naudojimą. Šiose Bendrosiose sąlygose svetainė bus suprantama kaip:

Išorinė ekrano sąsajų išvaizda tiek statiškai, tiek dinamiškai, tai yra, naršymo medis; ir visus elementus, integruotus tiek ekrano sąsajose, tiek naršymo medyje (toliau - Turinys), ir visas tas paslaugas ar internetinius išteklius, kurie gali būti siūlomi vartotojams (toliau - Paslaugos).

„ICrowdHouse“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo pakeisti svetainės pateikimą ir konfigūraciją bei turinį ir paslaugas, kurie gali būti joje įtraukti. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad „ICrowdHouse“ bet kuriuo metu gali nutraukti, išjungti ir (arba) atšaukti bet kurį iš šių elementų, kurie yra integruoti svetainėje arba prieigą prie jų.

Be prisijungimo prie telekomunikacijų tinklo, kurį teikia prieigos teikėjas, išlaidų ir dėl to, kad Vartotojas sudarė sutartį, gali būti taikoma kai kuri „ICrowdHouse“ arba, jei reikia, trečiųjų šalių per internetinę svetainę siūloma Turinio ar paslaugų dalis. ankstesnei Turinio ar paslaugos sutarčiai, tokiu atveju ji bus aiškiai apibrėžta ir (arba) Vartotojui bus pateiktos atitinkamos Bendrosios ar Specialiosios sąlygos, kuriomis tai reglamentuojama.

Bet kuriuo svetainės turiniu ar paslaugomis galima naudotis užsiprenumeravus ar įregistravus Vartotoją.

„ICrowdHouse“ vartotojams suteikia galimybę naršyti po savo tinklalapį kaip savo dalyvaujančių projektų finansavimo platformos (toliau - platforma) pristatymą. Per minėtą interneto svetainę Vartotojas gali pasiekti turinio seriją (toliau - Turinys) ir sudaryti sutartis bei naudoti produktus ir paslaugas, kuriuos teikia „ICrowdHouse“ šiose Bendrosiose sąlygose nustatytomis sąlygomis.

Vartotojai

Prieiga prie šio „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFPSL“ portalo, jo naršymas ir naudojimas, taip pat erdvės, kuriose galima sąveikauti tarp vartotojų, ir „User“ bei „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“, tokios kaip komentarai ir (arba) tinklaraščių rašymo vietos, suteikia sąlygą. vartotojui, todėl jos yra priimamos, nes pradedama naršyti svetainėje, čia atsispindi visos Bendrosios naudojimo sąlygos, taip pat vėlesni jų pakeitimai, nepažeidžiant atitinkamų privalomų teisinių normų taikymo pagal atvejis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, vartotojui rekomenduojama juos perskaityti kiekvieną kartą apsilankius svetainėje. Pirmiau nurodytos sąlygos bus taikomos neatsižvelgiant į Bendrąsias sutarties sąlygas, kurios, jei taikytinos, yra privalomos.

Vien tik prieiga prie šios svetainės nereiškia jokių komercinių santykių tarp „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ ir vartotojo.

Vartotojas paskelbia, kad yra sulaukęs pilnametystės ir turi pakankamą teisnumą, kad galėtų laikytis šių Sąlygų. Todėl ši „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ svetainė nėra skirta nepilnamečiams. „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ neprisiima jokios atsakomybės už šio reikalavimo pažeidimą.

Ši svetainė pirmiausia skirta vartotojams, gyvenantiems Ispanijoje. „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ neužtikrina, kad svetainė visiškai ar iš dalies atitiktų kitų šalių įstatymus. Jei Vartotojas gyvena ar turi savo nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje vietoje ir nusprendžia patekti į svetainę ir (arba) naršyti joje, jis tai padarys savo atsakomybe, jis turi užtikrinti, kad tokia prieiga ir naršymas atitiktų taikomus vietinius įstatymus, o ne darytų prielaidą, kad CROWDHOUSE PASAULINĖ PFP, SL atsakomybė, kuri gali kilti dėl tokios prieigos.

Yra du pagrindiniai vartotojų tipai:

Organizatoriaus vartotojas: vartotojui, norinčiam paskelbti projektą per internetinę svetainę, kad būtų galima jį finansuoti.

Investuotojas: Vartotojas, norintis sužinoti apie Projektus, kuriuos Svetainėje skelbia Organizatorių vartotojai, ir potencialiai į juos investuoti.

Portalo naudojimas.

Tinklalapis „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP“, SL. (www.icrowdhouse.com) suteikia prieigą prie daugybės informacijos, paslaugų, programų ar duomenų (toliau - „turinys“) internete, priklausančių „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ ar jo licencijos davėjams, prie kurių gali prisijungti VARTOTOJAS.

VARTOTOJAS prisiima atsakomybę už portalo naudojimą. Ši atsakomybė apima:

I. „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ siūlomos informacijos, turinio ir (arba) paslaugų ir duomenų naudojimas nepažeidžiant šių Sąlygų, Įstatymo, moralės ar viešosios tvarkos nuostatų ar tai, kad tai gali reikšti bet kuriuo kitu būdu Sužalojimas trečiųjų šalių teisėms ar tas pats Interneto svetainės veikimas. Neįmanoma jų naudoti siekiant:

(I) užsiimti neteisėta veikla, neteisėta ar prieštaraujančia sąžiningai ir viešajai tvarkai;

(Ii) skleisti rasistinio, ksenofobinio, pornografinio-nelegalaus pobūdžio turinį ar propagandą, terorizmo atsiprašymą ar bandymą prieš žmogaus teises;

(iii) sugadinti „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“, jo tiekėjų ar trečiųjų šalių fizines ir logines sistemas, diegti ar skleisti kompiuterinius virusus ar kitas fizines ar logines sistemas, kurios gali sukelti minėtą žalą;

(iv) pabandykite pasiekti ir, jei reikia, naudoti kitų vartotojų el. pašto abonementus ir modifikuoti ar manipuliuoti jų pranešimais.

II. „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ išduotose formose pateiktos informacijos teisingumas ir teisėtumas norint gauti prieigą prie tam tikro turinio ar paslaugų, kurias siūlo svetainė („Records“). Bet kokiu atveju, Vartotojas nedelsdamas praneš CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL apie visus įvykius, leidžiančius piktnaudžiauti minėtose formose užfiksuota informacija, pavyzdžiui, vagystes, praradimus ar neteisėtą prieigą. identifikatoriams ir (arba) slaptažodžiams, kad būtų galima nedelsiant juos panaikinti. Dėl šios registracijos VARTOTOJUI gali būti suteiktas slaptažodis, už kurį jis bus atsakingas, įsipareigodamas rūpestingai ir konfidencialiai juo naudotis.

III. VARTOTOJAS įsipareigoja tinkamai naudoti turinį ir paslaugas (tokias kaip pokalbių paslaugos, diskusijų forumai ar naujienų grupės), kurias „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ siūlo per savo portalą.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP“, SL. pasilieka teisę atsiimti visus komentarus ir indėlius, kurie pažeidžia pagarbą asmens orumui, yra diskriminaciniai, ksenofobiniai, rasistiniai, pornografiniai, keliantys grėsmę jaunimui ar vaikystei, tvarkai ar visuomenės saugumui, arba Jų manymu, jie nebus tinkami skelbti. Bet kokiu atveju „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ nebus atsakinga už vartotojų nuomones, kurias jie pateikė forumuose, pokalbiuose ar kitose dalyvavimo priemonėse.

Duomenų apsauga

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ laikosi 15 / 1999 gruodžio 13 organinio įstatymo dėl asmens duomenų apsaugos gairių, Karališkojo dekreto 1720 / 2007, kuris patvirtina Teisės aktų kūrimo reglamentą. Bet kuriuo metu galiojantys organiniai ir kiti reglamentai užtikrina teisingą vartotojo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą. Norėdami tai padaryti kartu su kiekviena asmens duomenų rinkimo forma paslaugose, kurių vartotojas gali paprašyti iš „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“, jis informuos vartotoją apie tai, kad egzistuoja ir ar yra sutinkamos su jo duomenų tvarkymo kiekvienoje aplinkoje sąlygos. atveju, informuodamas apie atsakomybę už sukurtą bylą, atsakingo asmens adresą, galimybę naudotis savo teisėmis susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti, atšaukti ar nesutikti, duomenų tvarkymo tikslą ir prireikus perduoti duomenis tretiesiems asmenims. Taip pat „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ praneša, kad laikosi liepos mėn. 21 įstatymo „Informacijos visuomenės ir elektroninės komercijos paslaugos“ 34 / 2002 įstatymo ir paprašys jūsų sutikimo, kad kiekviename jūsų el. Pašto adresas būtų tvarkomas komerciniais tikslais. akimirka.

Produktų ir paslaugų nuomos bei naudojimo sąlygos.

1 „ICrowdHouse“ siūlomi produktai ir paslaugos

„ICrowdHouse“ savo tinklalapyje vartotojams siūlo šias paslaugas:

Savo projektų atranka, paskelbimas, perdavimas ir finansavimas per internetą, pateikiant dokumentus ir (arba) informaciją, kurios reikalauja „ICrowdHouse“ pagal šias bendrąsias sąlygas ir galiojančius reglamentus; ir palengvinimas, kad investuotojai galėtų tiesiogiai susisiekti su projekto vykdytojais.

Be to, nepaisant to, kas išdėstyta, „ICrowdHouse“ gali teikti šias pagalbines paslaugas:

Patarimai reklamuotojams dėl projekto paskelbimo platformoje, įskaitant paslaugų ir patarimų teikimą informacinių technologijų, rinkodaros, reklamos ir dizaino srityse;

Palengvinti rengėjams ir investuotojams būtinus sutarčių modelius, jei reikia, dalyvavimui projektuose;

Projekto vykdytojo informacijos apie projekto raidą ir apie svarbiausius verslo įvykius perdavimas investuotojams;

Teikimas elektroninių ryšių kanalų, per kuriuos

Rėmėjai ir investuotojai gali susieti;

Tie kiti, kurie jūsų atveju lemia dabartinius reglamentus.

Taip pat „ICrowdHouse“ gali pateikti savo vartotojams šiuos produktus:

Verslo plano tarnyba
Difuzijos tarnyba
Teisinė tarnyba
Tikslų aprašytų Produktų ir paslaugų pobūdžio aprašą bei su jais susijusius mokesčius galima rasti Rėmėjų ir investuotojų įkainių skyriuje.

Visa veikla, kuriai vykdyti įstatymai reikalauja specialių reikalavimų, kurių nesilaiko „ICrowdHouse“, nepatenka į „ICrowdHouse“ įmonės tikslą. Jei teisinės nuostatos reikalauja vykdyti tam tikrą ar dalį veiklos, įtrauktos į įmonės tikslą, administracinį leidimą arba registraciją viešuose registruose, minėta veikla negali būti pradėta, kol nebus įvykdyti būtini administraciniai reikalavimai. Visų pirma, rezervuotų paslaugų teikimas bet kuriuo atveju neįtrauktas: i) elektroninių pinigų subjektams, ii) kredito įstaigoms, iii) mokėjimo subjektams, iv) finansines konsultacijas teikiančioms įmonėms ir investicinės paslaugos ir kiti subjektai, teikiantys investicines paslaugas, kaip reglamentuoja dabartinis Vertybinių popierių rinkos įstatymas, ir v) bet koks kitas paslaugų teikimas, kuriam norint vykdyti savo veiklą reikalingas leidimas, neturint jo.

2 Bendrosios sąlygos vartotojams teikėjams

2.1 Reikalavimai, kuriuos turi atitikti projektai

Projektai, kuriems projekto vykdytojas gali paprašyti finansavimo skelbdamas juos tinklalapyje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

Būti įsteigtas Ispanijoje ir visiškai laikytis galiojančio įstatymo;
Būti tvarus finansiniu ir verslo požiūriu;
Buvo tinkamai patenkinta teisinė ir finansinė peržiūra; ir
Būkite atsakingo ir skaidraus valdymo objektas.
Savo vardu turite turėti Ispanijoje galiojančią banko sąskaitą
Užregistruokite savo duomenis platformoje.
Sutikite su MYTRIPLEA FINANCIACIÓN PFP, SL (prekės pavadinimas payArea).

2.2) Projekto paskelbimo ir finansavimo etapai

Atrankos fazė Kai vartotojas rengėjas užsiregistruoja svetainėje, jis turi įvesti ir pateikti duomenų ir informacijos apie projektą, kurį ketina finansuoti, naudodamas svetainėje „FINANSUOTI MANO PROJEKTĄ“, seriją. „ICrowdHouse“ peržiūrės šią informaciją ir susisieks su vartotoju rengėju, jei projektas bus pasirinktas paskelbti platformoje.

Parengiamasis etapas Šiame etape „ICrowdHouse“ ir „Naudotojo rėmėjas“ bendradarbiaus rengdami projektą skelbti platformoje (i) atlikdami ribotą projekto finansinę ir teisinę apžvalgą ir (ii) nustatydami projekto sąlygas ir sąlygas. Projekto finansavimas.

Publikavimo fazė Organizatoriaus vartotojas, padedamas „ICrowdHouse“, parengs informaciją apie projektą, kuri bus skelbiama per platformą, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl savo investicijų.

Finansavimo etapas Jei Projektas bus sėkmingai finansuojamas ir sutvarkę teisinius aspektus, gauta finansavimo suma bus pervesta pervedimu Organizatoriaus vartotojui, kuris sumokės atitinkamą „ICrowdHouse“ komisinį mokestį.

Pasibaigusio finansavimo etapas: Informacijos investuotojams politika. Po projekto finansavimo, vykdytojas, naudodamasis platforma, privalo toliau skelbti tam tikrą informaciją apie projekto pažangą platformoje (tam skirtoje srityje), kurią gali pasiekti investuotojai, investavę į tą projektą, kaip ir kaip aprašyta kitame skyriuje „Kiti dalyvio aprašymai, įsipareigojimai ir įsipareigojimai“.

2.3) Kitos reklamuotojo apraiškos, įsipareigojimai ir įsipareigojimai

Organizatoriaus vartotojas pareiškia ir garantuoja, kad:

1. Ji turi pakankamai galios ir yra gavusi reikalingus sutikimus bei leidimus skelbti projektą ir prisiimti šių Bendrųjų sąlygų įsipareigojimus; ir

2. Jis turi visas platformai pateikto projekto nuosavybės teises.

Organizatoriaus vartotojas sutinka:

1. Profesionaliai ir pagrįstai bendradarbiauti su „ICrowdHouse“ ir jos patarėjais visais projekto paskelbimo ir finansavimo etapais, kad būtų užtikrinta projekto finansavimo kampanijos sėkmė per platformą;

2. Laikykitės paslapčių ir konfidencialumo apie Investuotojų veiklą, į kurią jie gali patekti dėl savo kaip Rėmėjo vartotojo statuso, tol, kol ši veikla netaps vieša;

3. Ar visa platformoje „Projektas“ skelbta informacija yra išsami, teisinga, teisinga ir teisinga, ir, kur tinka, visą laiką tiksliai atspindi finansinę ir globėjinę situaciją, taip pat kad ji buvo parengta laikantis principų ir praktikos. Buhalteriai, visuotinai priimami Ispanijoje ir prisiima visą atsakomybę už informacijos, pateiktos „ICrowdHouse“ ir „Investor“ vartotojams per Platformą, teisingumą ir išsamumą;

4. Visada elkitės etiškai ir atsakingai, plėtokite ir vykdykite projektą laikydamiesi aukštų profesionalumo ir atsidavimo standartų; ir

5. Visada elkitės ir laikykitės šių Bendrųjų sąlygų ir kitų svetainės taisyklių, laikydamiesi bet kuriuo metu galiojančių įstatymų ir griežčiausių sąžiningumo reikalavimų.

„ICrowdHouse“ pasilieka teisę peržiūrėti, prižiūrėti, taisyti, modifikuoti, naikinti ar tvarkyti bet kokią informaciją, kurią ketinama paskelbti ar paskelbti apie projekto vykdytoją ar projektą savo interneto svetainėje.

Be to, tuo atveju, jei projektas sėkmingai finansuojamas per „ICrowdHouse“ investuotojų bendruomenę, rėmėjas vartotojas sutinka tęsti skelbimą per platformą (tam tikslui įgalintoje srityje) tam tikrą informaciją apie programos eigą. Projektas, prie kurio gali prisijungti vartotojai, investavę į tą projektą. Tokią informaciją sudaro bent jau ši informacija:

KETVIRTAI ir per mėnesį nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos:
- ketvirčio finansinės ataskaitos. Bet kokiu atveju į būtiniausią pateiktiną informaciją įeina ši informacija: balansas, pelno ir nuostolių ataskaita, įvykdytas biudžetas, nukrypimai, pajamos, išlaidos ir iždas.

-Apie atitinkamus įvykius ar įvykius, kurie įvyko per dabartinį laikotarpį.
Kasmet ir per du mėnesius nuo tada, kai Bendrovės administracinis organas suformulavo:

-Metinės sąskaitos.
Rėmėjas įsipareigoja išlaikyti aukščiau aprašytą informacijos apie investuotojus politiką ne trumpiau kaip penkerius metus po finansavimo gavimo per „ICrowdHouse“ arba iki paskutinio iš Investuotojų, dalyvavusių minėtoje programoje, laikotarpio. finansavimas nustojo būti bendrovės partneriu.

Be to, reklamuotojas vartotojui garantuos galimybę investuotojams dalyvauti telematiniu būdu visuotiniuose ir neeiliniuose bendrovės susirinkimuose.

Galiausiai, taip pat tuo atveju, jei projektas sėkmingai finansuojamas per „ICrowdHouse“ investuotojų bendruomenę, projekto vykdytojas sutinka (a) leisti „ICrowdHouse“ bet kokiomis priemonėmis paskelbti apie sėkmingą finansavimo procesą. (b) paskelbia minėtą sėkmę savo priemonėmis, įskaitant paties projekto svetainę, su sąlyga, kad to prašo „ICrowdHouse“.

2.4) mokesčiai

Norėdami kompensuoti už suteiktas paslaugas, Organizatoriaus vartotojas bus įpareigotas sumokėti „ICrowdHouse“ tam tikrus mokesčius, kurie aprašyti skyriuje „Rengėjų ir investuotojų įkainiai“.

2.5) Sutarties dėl produktų ir paslaugų nutraukimas

Kalbant apie pagalbinius produktus ir paslaugas, juos galima atšaukti tik organizatoriaus prašymu, jei atitinkama „ICrowdHouse“ komanda nepradėjo jų dirbti.

3 Bendrosios sąlygos investuotojams

3.1) reikalavimai investuotojams

Norėdami tapti „ICrowdHouse Investor“ vartotoju, turėsite įvykdyti šiuos reikalavimus:

Turėti pilnametystę ir turėti visišką sugebėjimą veikti ir Vartotojui, kaip fiziniam asmeniui, ir bet kuriam fiziniam asmeniui, veikiančiam vartotojo, investuotojo įdarbinto subjekto vardu, kad jie galėtų vykdyti savo investicijas per Platformą. Tuo atveju, jei Vartotojas-investuotojas atstovauja juridiniam asmeniui, jis turi turėti pakankamai galių atstovauti ir pasirašyti jį to paties vardu. Savo vardu turi galiojančią banko sąskaitą. Užregistruokite savo duomenis platformoje. Sutikite su „MYTRIPLEA FINANCIACIÓN PFP, SL“ (prekės pavadinimas payArea) bendromis naudojimo sąlygomis.

3.2) Prievolės, kurias privalo įvykdyti investuotojai

„ICrowdHouse Investor“ vartotojai įsipareigoja:

1. Laikykite paslaptį ir saugokite bet kokią informaciją, susijusią su Projektais ir jų investavimo priemonėmis (SL), kuriems gali būti suteiktos investavimo galimybės, pačios investicijos ar juose išdėstytos sąlygos, kol ji taps vieša.

2. Laikykitės visų investavimo įsipareigojimų, įgytų pagal anksčiau aprašytą platformos veikimą.

3.3) rizika

Investuotojas pareiškia žinąs, kad „ICrowdHouse“ nesuteikia jokių garantijų už padarytas investicijas, teigdamas, kad supranta:

Jūsų investicijų pelningumas ir vertė priklausys nuo projekto, į kurį investuojate, sėkmės. Todėl, jei viskas klostosi ne taip gerai, galite negauti tokios grąžos, kokios tikėjotės, ir net blogiausiu atveju galite prarasti visus ar dalį pinigų, kuriuos ketinate investuoti. Jūsų investicija negarantuojama. Tai reiškia, kad niekas, nei „ICROWDHOUSE“, nei bendrovės rėmėjai, nei garantinis fondas negarantuoja jums, kad bus susigrąžintos jūsų investicijos ar minimali grąža.

Nepriklausomai nuo pasitraukimo mechanizmų, kurie nustatomi kiekvienai investicijos rūšiai, turėtumėte žinoti, kad bendrovių kapitalo dalys gali būti labai likvidžios, tai yra, gali būti nelengva surasti pirkėją šių bendrovių akcijoms. Įmonės, į kurias investuojate. „ICROWDHOUSE“ skelbiamas investicijų į įmones laikotarpis paprastai yra vidutinės trukmės ir ilgalaikis, todėl reikalingas kantrus ir atsidavęs kapitalas. Mes rekomenduojame neinvestuoti į „ICROWDHOUSE“ spėlioti ar trumpam laikui. Kita vertus, mes rekomenduojame atsižvelgti į įstatyme, bendrovės įstatuose ar partnerių susitarime nustatytas savo dalyvavimo perleidimo sąlygas ir apribojimus (pvz., Lengvatinio įsigijimo teisę, tralų ir lydimo teises ir kt.). .).

Dividendai yra pajamos, kurias įmonė gali nuspręsti išmokėti savo partneriams ar akcininkams, kai yra išmokų. Niekas negarantuoja, kad įmonė, į kurią investuojate, turi ar išlaiko paskirstytiną naudą tarp savo partnerių ar akcininkų arba kad net ir turėdama tokią sumą, nusprendžiama jas paskirstyti. Atsižvelgiant į „ICROWDHOUSE“ paskelbtą projekto verslo modelį, mažai tikėtina, kad jie paskirs pradinius dividendus.

Kai investuosite, turėsite teisę į tam tikrą procentą bendrovės, kuri plėtos projektą, kapitalo. Jūsų galimybes paveikti įmonės valdymą ir dalyvavimą įmonės rezultatuose lems minėtas procentas, įstatai ir įmonės partnerių paktas. Turėtumėte nepamiršti, kad jūsų procentas gali sumažėti, jei įmonė ateityje padidins kapitalą.

Jūs esate visiškai atsakingi už bet kokių veiksmų atlikimą, kad būtų gautas bet kokio pobūdžio patarimas, kurį Investuotojas laiko svarbiu priimant sprendimus dėl investicijų į bendroves vykdymo per Platformą.

„ICrowdHouse“ siūloma veikla ir informacija nėra finansinės konsultacijos ar investicinės paslaugos, taip pat jos neturėtų būti suprantamos kaip „ICrowdHouse“ rekomendacijos investuoti. Kiekvienas Investuotojas, naudodamasis platforma, turi suformuoti savo savarankiškus sprendimus ir priimti savo sprendimus dėl savo investavimo veiklos.

Visa informacija, rodoma neviešuose „ICrowdHouse“ tinklalapio skyriuose, yra pastarosios nuosavybė, Investuotojo vartotojui neturint leidimo perduoti, perskirstyti, paskelbti, parodyti ar atskleisti tokią informaciją iš dalies ar visą trečiosioms šalims. Išimtis yra atvejis, kai kyla teisinė prievolė tęsti jos atskleidimą ar perdavimą, tokiu atveju tokia informacija gali būti atskleista tiek, kiek ji yra teisiškai pagrįsta, ir bet kokiu atveju apie tai turi pranešti „ICrowdHouse“ kuo geriau. galimas avansas

„ICrowdHouse“ neatsako už jokius veiksmus ar sprendimus, kuriuos Investicinis vartotojas vykdo ar priima remdamasis duomenimis ar informacija, kuriuos „ICrowdHouse“ pateikė savo platformoje.

„ICrowdHouse“ bet kuriuo atveju neatsako už nuostolius, atsirandančius dėl investicijų, pasiūlymų ar patarimų, nusivylimo ar apskritai trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo, net jei juos pateikė „ICrowdHouse“.

3.4) Investicijų į projektą procedūra

Vartotojo Investuotojo investicija į projektą bus vykdoma šiais etapais:

1. Įdėkite savo piniginę iš norimo investuoti „ICrowdHouse“ nepriklausomo mokėjimo šliuzo. Tai galite padaryti banko pavedimu arba kreditine ar debeto kortele. Jei pasirinksite mokėjimą banko pavedimu, Investuojantis vartotojas įsipareigoja atlikti pervedimą į „ICrowdHouse“ nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

2. Gavęs lėšų savo piniginėje, investuojantis vartotojas pasirinks projektą, kurį nori finansuoti, ir sumą, kurią jis nori investuoti į jį.

2. Investuojantis vartotojas sumokės įmoką savo piniginėje.

3. Šios lėšos bus saugomos jūsų piniginėje, kuri bus pervesta finansuojamo projekto rengėjams pasibaigus sutartam finansavimo laikotarpiui ir tol, kol projektas pasieks finansavimo tikslą neviršydamas nustatytų ribų ir numatytų 69.5 straipsnis Verslo finansavimo skatinimo įstatymas. Jei per nustatytą terminą pasirinktas Projektas negauna suplanuoto finansavimo, visa atlikta investicija bus grąžinta atitinkamiems Investuotojams, turint nulinę kainą, panaikinant išskaičiavimą, paliekant sumą vėl prieinamai.

3.5) mokesčiai

Norėdami kompensuoti už suteiktas paslaugas, Investuojantis vartotojas bus įpareigotas sumokėti „ICrowdHouse“ nustatytus mokesčius (jei tokių yra), skiltyje „Įkainiai rengėjams ir investuotojams“

3.6) atliktų investicijų atšaukimas

Investuotojams, investuojantiems investuotojams grąžinti ar negrąžinti galimybės, nusprendus investuoti, jūs teisėtai įsipareigojate investuoti, jei operacija bus sėkmingai baigta. Likutis bus išlaikytas iki finansavimo proceso pabaigos, jei jis sėkmingai pasibaigs, lėšos bus pervestos Organizatoriui.

3.7) Atsisiųskite savo piniginę

Galite atsisiųsti „Piniginės“ likutį į savo nuosavybės banko sąskaitą, kurią mums pateikėte, kada tik norite.

3.8) Investicijų grąžinimo pristatymo politika

Organizatorius savo projekto ir verslo plano informacijoje atskleis visus aspektus, susijusius su dividendų išmokėjimu ir investuoto kapitalo grąžinimu, taip pat kitas santykių sąlygas. „ICrowdHouse“ šiuo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės.

4) mokėjimai ir finansiniai judėjimai

Visi per mūsų platformą atlikti mokėjimai ir finansiniai pervedimai yra perduoti mūsų finansiniam partneriui MYTRIPLEA FINANCIACIÓN PFP, SL (prekės pavadinimas payArea), Ispanijos banke registruotam mokėjimų subjektui, turinčiam 6869 licenciją.

Norėdami tvarkytis pas mus, turite sutikti su šiomis sąlygomis ir „MYTRIPLEA FINANCIACIÓN PFP, SL“ (prekės pavadinimas payArea) sąlygomis. Priimdami juos patvirtinate ir sutinkate su šiais klausimais:

a) Tai yra komercinė įmonė, fondas ar visuomeninė organizacija;
Komercinės įmonės atveju ji tinkamai įregistruota komerciniame registre;
Steigimo atveju jis įregistruojamas taikomame fondų registre;

b) Jis yra fizinis asmuo. Šiuo atveju (i) yra 18 metų ar senesnis ir jis turi visas galimybes prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, taip pat investuoti į mūsų „icrowdhouse“ platformą ir (ii) gyvena Europos Sąjungoje;
Ji turi teisnumą sudaryti ir sudaryti teisines sutartis;

c) Bet kokiu atveju
Tai yra asmuo, kurio duomenys buvo pateikti kuriant sąskaitą, taip pat registracijos metu;
Savo vardu turite galiojančią banko sąskaitą ES finansų įstaigoje;
Tai neleis jokiems kitiems asmenims investuoti pinigų per jūsų sąskaitą ar jūsų vardu;
Jūs sutinkate naudoti mūsų paslaugas tik šiems Bendrosioms sąlygoms numatytam tikslui;
Jūs sutinkate, kad esate atsakingi už bet kokius mokesčius, rinkliavas ar tarifus, atsirandančius dėl jūsų naudojimo mūsų platformoje;
Jūs sutinkate naudotis Svetainės paslaugomis ir turiniu pagal Įstatymą, šias Bendrąsias sąlygas, naudojimo sąlygas, kurias gali turėti „MYTRIPLEA FINANCIACIÓN PFP, SL“ (prekės pavadinimas payArea), ir specialias „icrowdhouse“ teikiamų paslaugų sąlygas kiekvieną akimirką

Intelektinė ir pramoninė apsauga

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ pati arba kaip perėmėjas, yra visų intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių į savo svetainę, taip pat joje esančių elementų (pavyzdžiui, vaizdų, garso, garso, vaizdo, programinės įrangos) savininkas. arba tekstai, prekės ženklai ar logotipai, spalvų deriniai, struktūra ir dizainas, naudojamų medžiagų parinkimas, kompiuterio programos, reikalingos jos veikimui, prieigai ir naudojimui ir kt.), priklausančios „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ ar jos licencijos davėjams.

Visos teisės saugomos. Remiantis intelektinės nuosavybės įstatymo 8 ir 32.1 straipsnių nuostatomis, visų rūšių ar jų dalių atkūrimas, platinimas ir viešas perdavimas, įskaitant jo pateikimo būdą, yra aiškiai draudžiamas. šios svetainės turinį komerciniais tikslais, bet kokiu palaikymu ir bet kokiomis techninėmis priemonėmis be CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL leidimo.

VARTOTOJAS įsipareigoja gerbti intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, priklausančias „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“. Galite peržiūrėti portalo elementus ir netgi atsispausdinti, nukopijuoti bei išsaugoti juos savo kompiuterio kietajame diske ar bet kurioje kitoje fizinėje palaikymo priemonėje, jei ji skirta tik ir asmeniškai, ir asmeniniam naudojimui. VARTOTOJAS turi neištrinti, nekeisti, neišvengti ir nenaudoti jokių apsaugos priemonių ar apsaugos sistemų, įdiegtų „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ puslapiuose.

Tuo atveju, jei vartotojas ar trečioji šalis mano, kad kuris nors iš tinklalapio turinių yra intelektinės nuosavybės apsaugos teisių pažeidimas, jie privalo nedelsdami pranešti „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ per kontaktinę informaciją skiltyje INFORMACIJA. BENDROSIOS šio teisinio pranešimo ir bendrosios naudojimo sąlygos.

Garantijos ir atsakomybės neįtraukimas.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP“, SL. Bet kuriuo atveju neatsako už bet kokio pobūdžio žalą, kuri gali sukelti, pavyzdžiui: turinio klaidas ar praleidimą, nepakankamą portalo prieinamumą ar virusų ar kenksmingų ar kenksmingų programų turinio perdavimą .

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ negarantuoja svetainės ar turinio ar paslaugų tęstinumo, prieinamumo ir naudingumo.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ padarys viską, kas įmanoma, kad tinklapis tinkamai veiktų, tačiau jis nėra atsakingas ar negarantuoja, kad prieiga prie šios svetainės nebus nenutrūkstama ar joje nėra klaidų. Taip pat neatsako ir negarantuojama, kad turinyje ar programinėje įrangoje, prie kurios galima patekti per šią svetainę, nėra klaidų ar jos nepažeidžia vartotojo kompiuterio sistemos (programinės įrangos ir aparatinės įrangos). Jokiu būdu „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ nebus atsakingas už nuostolius, sugadinimus ar bet kokius nuostolius, atsirandančius dėl prieigos prie interneto, naršymo ir naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, tuos, kuriuos sukėlė kompiuterinės sistemos ar sukėlė įvedant virusus.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ neatsako už jokią žalą, kurią vartotojams gali sukelti netinkamas šios svetainės naudojimas. Visų pirma, jis jokiu būdu nėra atsakingas už galimus telekomunikacijų griūtis, nutrūkimus, trūkumus ar trūkumus, nepaisant to, kad ėmėsi visų būtinų technologinių priemonių to išvengti.

Platformoje ar kitomis komunikacijos priemonėmis teikiama informacija nėra patarimas ar patvirtinimas dėl paskolos paraiškų ar rėmėjų. Pateiktos informacijos neketina investuojantis vartotojas laikyti rekomendacija ar pagrindu apsispręsti dėl savo investicijų.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ atlieka analizės procesą prieš paskelbdamas projekto vykdytojų projektus. Nepaisant to, kas išdėstyta, remiantis Verslo finansavimo skatinimo įstatymo (balandžio mėn. 73 / 5, 2015, 27 / XNUMX) XNUMX straipsniu, vykdytojai bus atsakingi investuotojams už informaciją, kurią jie teikia dalyvavimo finansavimo platformoje. Jūsų pranešimas

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP“, SL negali garantuoti, kad pagaliau bus pasirašytos akcijos tarp vartotojų.

Platformoje pateikiama informacija yra skirta tik asmenims ir organizacijoms, kurie atitinka šiose Bendrosiose sąlygose nustatytus kriterijus.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ negarantuoja nuolatinio ir nuolatinio paslaugų prieinamumo platformoje, todėl atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už galimą žalą, atsirandančią dėl nenugalimos jėgos arba klaidų telematinių duomenų perdavimo tinkluose, už jos ribų. jūsų noru arba dėl atsijungimų, skirtų patobulinti ar prižiūrėti platformos įrangą ir kompiuterines sistemas. Tokiais atvejais „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ dės visas pastangas, kad apie tai praneštų anksčiau nei 24 valandos.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ neatsako už jokias trečiosios šalies pateiktos informacijos klaidas ar praleidimus ar bet kokią žalą, kurią vartotojui gali sukelti informacijos naudojimas, kurią sukelia techninė klaida.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP“, SL nebus atsakinga už trečiųjų šalių paslaugas, veiksmus ar įrangą, kurias Naudotojas naudoja platformai pasiekti. Vartotojas yra atsakingas už išlaidas, kurios gali būti patirtos norint prisijungti prie Platformos.

Vartotojas įsipareigoja naudotis platforma tik teisėtais tikslais ir gerbti bet kurios trečiosios šalies teises.

Vartotojas garantuoja, kad jis ėmėsi būtinų ir pagrįstų atsargumo priemonių siekdamas užtikrinti, kad visi platformoje įvesti duomenys būtų be virusų ir nesukeltų griaunamojo poveikio platformai.

Per Platformą perduodama informacija bus perduodama per viešuosius telekomunikacijų tinklus. „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP“, SL nėra atsakinga (neperžengdama įstatymų nustatytų ribų) už tai, ar per tinklalapį siunčiamus pranešimus perima trečiosios šalys, jie blogai pristatomi ar nepristatomi.

Platformoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių nekontroliuoja „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“. „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ nebus atsakinga už medžiagą, tiekiamą ar esančią kitoje svetainėje.

Visos šiose BENDROJIOS SĄLYGOS nustatytos išimtys, išimtys ir kompensacijos liks galioti po to, kai bus išspręsti santykiai tarp Vartotojo ir „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“, kad ir kokia būtų nutraukimo priežastis.

Tai, kad „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ nesinaudoja jokiomis teisėmis, fakultetais ar priemonėmis, nebus jūsų atsisakymas arba pakenks ar apsunkins bet kokį šių ar kitų teisių, galių ar išteklių, gautų iš Šios bendrosios sąlygos.

Modifikacijos

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atlikti pakeitimus, kuriuos laiko tinkamais savo portale, kad galėtų pakeisti, ištrinti ar pridėti tiek per jį teikiamą turinį ir paslaugas, tiek ir tai, kaip jie atrodo pristatyti ar rasti savo portale.

Nuorodos.

Jei domeno vardu yra nuorodos ar hipersaitai į kitas interneto svetaines, „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ nekontroliuos minėtų svetainių ir turinio. Jokiu būdu „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ neprisiims jokios atsakomybės už bet kurios nuorodos, priklausančios trečiųjų šalių tinklalapiui, turinį ir neužtikrins bet kokios medžiagos ar informacijos, esančios šioje svetainėje, techninio prieinamumo, kokybės, patikimumo, tikslumo, pločio, teisingumo, pagrįstumo ir konstitucingumo. Nei viena iš tokių hipersaitų ar kitų interneto svetainių. Taip pat šių išorinių ryšių įtraukimas nereiškia jokio susivienijimo, susijungimo ar dalyvavimo su susijusiais subjektais tipo.

Pranešama, kad „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ svetainė sukuria ar gali vartotojams suteikti galimybę naudotis nuorodų priemonėmis (tokiomis, kaip, be kita ko, nuorodomis, reklamjuostėmis, mygtukais), katalogais ir paieškos varikliais, leidžiančiais vartotojams patekti į svetaines trečiosioms šalims priklausančios ir (arba) jų valdomos svetainės.

Įdiegus šias nuorodas, katalogus ir paieškos variklius tinklalapyje siekiama palengvinti vartotojams paiešką ir prieigą prie informacijos, prieinamos internete, nesvarstant pasiūlymo, rekomendacijos ar kvietimo juos aplankyti. .

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ nesiūlo ir neparduoda savo ar per trečiąsias šalis produktų ir (arba) paslaugų, kuriuos galima rasti tokiose susietose svetainėse.

Taip pat jis negarantuos ne savo nuosavybėje esančių svetainių, į kurias galima patekti per nuorodas, techninio prieinamumo, tikslumo, teisingumo, pagrįstumo ar teisėtumo.

Jokiomis aplinkybėmis „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ neperžiūrės ir nekontroliuos kitų svetainių turinio, taip pat nepatvirtina, netiria ir nevaldo produktų ir paslaugų, turinio, failų ir jokios kitos medžiagos, esančios pirmiau minėtose susijusiose svetainėse.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią gali sukelti prieiga prie interneto, nevaldomo „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“, turinio, ryšių, nuomonių, produktų ir paslaugų turinio, naudojimo, kokybės ar teisėtumo. kurios yra susietos šioje svetainėje.

Vartotojas arba trečioji šalis, sukurianti hipersaitą iš kitos, skirtingos, svetainės į „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ svetainę, turėtų žinoti, kad:

Bet kokio Svetainės turinio ir (arba) paslaugų kopijavimas visiškai ar iš dalies neleidžiamas be aiškaus „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ leidimo.

Taip pat nėra „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ tinklalapyje ar jų turinyje ir (arba) paslaugų melagingų, netikslių ar neteisingų teiginių.

Išskyrus hipersaitą, tinklalapyje, kuriame yra nustatyta ši nuoroda, nebus jokių šios svetainės elementų, kuriuos kaip intelektinę nuosavybę saugo Ispanijos teisinė sistema, išskyrus atvejus, kai CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL yra aiškiai suteikęs leidimą.

Hipersaito sukūrimas nereiškia, kad egzistuoja ryšiai tarp „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ ir svetainės, iš kurios ji yra sudaryta, savininko, taip pat „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ žinios ir priėmimas apie turinį, paslaugas ir (arba) veiklą, siūlomą „ minėta svetainė, ir atvirkščiai.

Pašalinimo teisės

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ pasilieka teisę vartotojams, kurie pažeidžia šias bendrąsias naudojimo sąlygas, savo prašymu arba iš trečiosios šalies atsisakyti ar atšaukti prieigą prie portalo ir (arba) siūlomų paslaugų be išankstinio pranešimo.

Bendrosios nuostatos

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ imsis šių sąlygų pažeidimo ir netinkamo savo portalo naudojimo vykdydamas visus civilinius ir baudžiamuosius veiksmus, kurie gali atitikti įstatymus.

Šių sąlygų ir trukmės modifikavimas.

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP“, SL gali bet kada pakeisti čia nustatytas sąlygas, tinkamai paskelbdamas tokias, kokios jos yra čia. Pirmiau minėtų sąlygų galiojimas bus grindžiamas jų poveikiu ir galios tol, kol jas tinkamai nepakeis kiti tinkamai paskelbti.

Taikomi teisės aktai

„CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ pasilieka teisę pateikti veiksmus, kurie, jos manymu, yra reikalingi netinkamam interneto svetainės ir turinio naudojimui arba šių sąlygų pažeidimui.

Santykiai tarp vartotojo ir „CROWDHOUSE WORLDWIDE PFP, SL“ bus reguliuojami galiojančių taisyklių ir bus taikomi Ispanijos teritorijoje. Iškilus ginčui dėl šių Sąlygų aiškinimo ir (arba) taikymo, šalys pateiks savo prieštaravimus įprastinei jurisdikcijai, pateikdami atitinkamiems teisėjams ir teismams pagal įstatymus.

Atgal į viršų